Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij

Informacje prawne

Serwis karieraweuro.pl jest prowadzony przez: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.

W sprawach związanych z działaniem serwisu karieraweuro.pl prosimy o kontakt email: praca@euro.com.pl

Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie karieraweuro.pl, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom. Strona karieraweuro.pl ma charakter informacyjny. Składanie aplikacji na podstawie treści prezentowanych na stronie karieraweuro.pl odbywa się na stronie e-recruter.pl zgodnie z warunkami funkcjonowania tego serwisu.


Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych odwiedzających stronę internetową pod adresem: www.karieraweuro.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Gości jest „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP 5270005984, REGON 010137837, BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560.190 zł (Spółka).
 3. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II Cel przetwarzania danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu tj. w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce, w którym osoba, której dane dotyczą złożyła stosowną aplikację, w szczególności w celu oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata do pracy w zakresie adekwatnym do oferowanego zatrudnienia.;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz Platformy, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy o pracę, do której zastosowanie będą miały przepisy kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w zakresie wynikającym z art. 22(1) kodeksu pracy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
  2. w przypadku samodzielnego podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w pkt. I. a) powyżej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: wyników testów kompetencyjnych, danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie procesu rekrutacji.
 2. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy zlecenia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażana poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, a jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
 3. w celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz Platformy, przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki cookies. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora;
 4. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych wskazanych w pkt. a i b powyżej jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału w rekrutacji. Ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie danych wskazanych w punkcie c jest dobrowolne, ale bez ich niepodanie może utrudnić korzystanie z serwisu. Danych Osobowych osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie przetwarza się.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 2. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach ich wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 18 miesięcy.
 3. Dane osobowe pozyskane za pomocą cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu.

V Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe nie będą profilowane.

VI Cookies

 1. Spółka informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 2. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie
  1. Niezbędne pliki cookie. Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania, wypełniania formularzy, a także w celu zapamiętania czy została przedstawiona informacją dot. plików cookies.
  2. Funkcjonalne pliki cookie. Zapamiętują i dostosowują platformę do wyborów użytkownika, np. pozwalają na automatyczne uzupełnienie adresu e-mail, z którego ostatnio zalogował się Użytkownik. Wyłączenie funkcjonalnych plików cookie może spowodować, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
 3. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje dot. ustawienia zasad wykorzystywania plików cookies przez przeglądarkę, jest dostępne pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

VII Odbiorcy

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Członkowie personelu upoważnieni przez Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty obsługujące na zlecenie Spółki proces rekrutacji dotyczący ofert zatrudnienia w Spółce, podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
  3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII Lokalizacja przetwarzania danych

 1. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub podmiot przetwarzający, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w akapitach powyżej i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach,
  2. w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych;
  3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.

IX Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, przy pomocy adresu e-mail daneosobowe@euro.com.pl lub tel: 855 855 855.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@euro.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.