Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij

Informacje prawne

Serwis karieraweuro.pl jest prowadzony przez: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.

W sprawach związanych z działaniem serwisu karieraweuro.pl prosimy o kontakt email: praca@euro.com.pl

Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie karieraweuro.pl, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom. Strona karieraweuro.pl ma charakter informacyjny. Składanie aplikacji na podstawie treści prezentowanych na stronie karieraweuro.pl odbywa się na stronie e-recruter.pl zgodnie z warunkami funkcjonowania tego serwisu.


Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych odwiedzających (Goście) stronę internetową pod adresem: www.karieraweuro.pl (Serwis)(Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Gości jest „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP 5270005984, REGON 010137837, BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560.190 zł (Spółka).
 3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Dane Osobowe nie są zbierane bezpośrednio w Serwisie. Dane Osobowe Gości zbierane są na rzecz Spółki na stronie www.erecruiter.pl (Platforma) przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa ul. Prosta 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282554, NIP: 5272541511 oraz REGON: 140980270.
 5. Goście odwiedzający Serwis przenoszeni są automatycznie na Platformę po wybraniu prezentowanych w Serwisie ofert zatrudnienia w Spółce.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 7. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz Platformy, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu oraz Platformy, tj. w celu:
  1. realizacji procesów rekrutacji dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz Platformy, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  3. wypełniania zobowiązań administratora Danych Osobowych, w szczególności reklamacyjnych dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz Platformy;
 2. W celu:
  1. realizacji procesów rekrutacji dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce, przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, preferencji zarobkowych, adres IP, pliki cookies oraz pozostałe dane – zamieszczone dobrowolnie przez Gości w Sewisie w dostarczanych dokumentach rekrutacyjnych;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz Platformy, oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz Platformy, przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki cookies;
  3. wypełniania zobowiązań administratora Danych Osobowych, w szczególności reklamacyjnych dotyczących funkcjonowania Serwisu, przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imie, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  2. niezbędność do realizacji procesów rekrutacji dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, których Dane Osobowe dotyczą przed rozpoczęciem realizacji procesów rekrutacji dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce;
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę lub przez stronę trzecią, którymi są podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie rekrutacji na stanowiska pracy oferowane w Spółce, tj.: eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa ul. Prosta 68 lub innych realizowanych w związku z funkcjonalnością Serwisu oraz Platformy.
  Danych Osobowych osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie przetwarza się.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane przez Spółkę jako administratora Danych Osobowych będą przechowywane maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od daty ich pierwszego przetwarzania przez Spółkę. W pozostałym zakresie, uzasadnionym celami przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz Platformy. Z końcem okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie oraz Platformie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 8 powyżej, których Spółka nie będzie mogła zrealizować w przypadku ich niepodania.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe nie będą profilowane.

VII Cookies

 1. Spółka informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 2. Spółka informuje, że od momentu połączenia się z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego, które łączy się ze Serwisem. Spółka informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, a także czasu połączenia ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Gościa w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Gości oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 3. Spółka wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Gości. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Goście, korzystają z Serwisu, które umożliwiają:
  1. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Gości,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Goście korzystają ze Serwisu.
 5. Goście mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Gościa. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Goście mogą dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Gościa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Gościa.

  Goście mogą w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Spółki, umożliwiające efektywne korzystanie z Serwisu. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania tych plików Cookies. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Spółki, w szczególności na Platformie.
 7. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Gośćmi mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies w celu oceny efektywności Serwisu oraz Platformy.

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Spółka oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie rekrutacji na stanowiska pracy oferowane w Spółce, tj.: eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa ul. Prosta 68 oraz optymalizacji przekazu oraz zarządzania Serwisem oraz Platformą.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. 7 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 22, które na zlecenie Spółki przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  2. stosuje środki zapewniające:
   1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Spółkę.
 4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Spółki - administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze przekazuje taką prośbę Spółce.
 5. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 6. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Gość ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 30 i) powyżej należy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@euro.com.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 855 855 855 lub wysłać pisemną informację na adres Spółki: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15; 02-273 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 30 ii) powyżej należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja@euro.com.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu 855 855 855 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na adres Spółki: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15; 02-273 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 4. Jeżeli Gość umieszcza w Serwisie oraz Platformie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Gość uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Platformy oraz za ich zgodą, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu oraz Platformy.
 6. Każdy Gość ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Spółka oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające:
   1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: Zgloszenie.Bledu@euro.com.pl .

XII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.