Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij

Informacje prawne

Serwis karieraweuro.pl jest prowadzony przez: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.

W sprawach związanych z działaniem serwisu karieraweuro.pl prosimy o kontakt email: praca@euro.com.pl

Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie karieraweuro.pl, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom. Strona karieraweuro.pl ma charakter informacyjny. Składanie aplikacji na podstawie treści prezentowanych na stronie karieraweuro.pl odbywa się na stronie e-recruter.pl zgodnie z warunkami funkcjonowania tego serwisu.


Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych odwiedzających (Goście) stronę karieraweuro.pl (Serwis), (Polityka Prywatności).

2.

W Serwisie nie są zbierane dane osobowe Gości w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa o OODO). Dane osobowe Gości zbierane są na stronie www.e-recruiter.pl (Platforma) przez eRecruitment Solutions – eRecruitment Solutions S. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282554, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272541511 oraz numer REGON: 140980270, bezpośrednio na rzecz Spółki. Goście odwiedzający Serwis przenoszeni są automatycznie na Platformę po wybraniu przez Gości prezentowanych w Serwisie ofert zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki. Administratorem danych osobowych Gości zbieranych w Serwisie jest: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł (Spółka).

3.

Spółka przestrzega zasad ochrony prywatności Gości przewidzianych Ustawą OODO.


Zakres i cel zbieranych danych

1.

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych, pozyskanych na Platformie w celu realizacji procesów rekrutacji, dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce prezentowanych w Serwisie i na Platformie.

2.

W celu realizacji procesów rekrutacji, dotyczących ofert zatrudnienia w Spółce prezentowanych w Serwisie i na Platformie Spółka zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, preferencji zarobkowych oraz pozostałe dane – zamieszczone dobrowolnie przez Gości w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych.

3.

Spółka oświadcza, że podanie danych osobowych na Platformie, oznaczonych w aplikacji dotyczącej oferty zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Spółkę w ramach ofert zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki prezentowanych w Serwisie i na Platformie.

4.

Spółka informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Gości zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

5.

Spółka informuje, że od momentu połączenia się Gości z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, z którego Gość łączy się ze Serwisem. Spółka informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gości, a także czasu połączenia Gości z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Gości w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Gości oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu.

6.

Spółka wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Gości. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

  • dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Gości,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  • personalizację przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

7.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

8.

Gość może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Gościa. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Gośca. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Gościa.

9.

Gość może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

11.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Spółki, umożliwiające personalizację przekazów marketingowych. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie, w szczególności właścicieli Platformy. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Spółki, w szczególności na Platformie.

12.

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Gośćmi mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.


Prawa i obowiązki Spółki

1.

Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Gości właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.

Spółka oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Gości lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem oraz świadczących usługi na Platformie.

3.

Spółka oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Spółki lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz Platformy, w tym obsługi procesu rekrutacji dotyczących ofert zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki prezentowanych w Serwisie i na Platformie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Gości mogą zostać powierzone w szczególności specjalistom ds. rekrutacji, zatrudnionym przez spółkę i prowadzącym procesy rekrutacyjne w poszczególnych regionach.


Prawa i obowiązki Klienta

1.

Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: praca@euro.com.pl.

2.

Jeżeli Gość umieszcza na Platformie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.

Gość uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych gości Serwisu i/lub Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Platformy oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu i/lub Platformy.


Zabezpieczenie danych

Spółka oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Spółce na konto e-mail:Zgloszenie.Bledu@euro.com.pl.